Veelgestelde vragen

Hoe wordt het appartement afgewerkt?

De appartementen worden opgeleverd inclusief tegelwerk en sanitair. Voor de keuken worden de standaard aansluitpunten aangebracht zoals op de tekeningen van de keuken is aangegeven.

Welke mogelijkheden heb ik om het appartement aan te passen?

Voor alle appartementen zijn standaard een aantal indelingsvarianten als optie opgenomen. Deze opties en optieprijzen kunt u downloaden op de website. Klik onderstaand op het appartement van uw keuze:

Hoekappartement type A

Appartement type B

Appartement type C, E en F

Hoekappartement type D

Hoe zijn de tuinen/balkons gelegen t.o.v. de bezonning?

De oriëntatie van de tuinen/balkons verschilt per bouwnummer. De tuin/balkonoriëntatie vindt u terug op de website bij de Overzichtskaart en verkoopprijzen en op de prijslijst.

Worden er erfafscheidingen geplaatst?

Tussen het openbare groen aan de zij- en achterkant van het complex en de tuinen van de individuele kopers wordt een erfafscheiding aangebracht. De erfafscheiding bestaat uit een beukenhaag van ca. 70 cm hoog. Tussen de tuingedeelten van de individuele kopers onderling wordt vanaf de gevel over een lengte van ca. 1,80 m1 een privacyscherm aangebracht. Dit scherm bestaat uit een staafmat hekwerk met hedera van ca. 1,80m hoog. Over de overige diepte van de tuin tot aan het openbaar groen wordt een beukenhaag van ca. 70 cm hoog aangebracht.

Een verdere omschrijving van de erfafscheidingen vindt u in de contractbrochure van het type appartement van uw voorkeur. Deze contractbrochure kunt u downloaden op de website. Klik hiervoor onderstaand op het appartement van uw keuze:

Hoekappartement type A

Appartement type B

Appartement type C, E en F

Hoekappartement type D

Worden de appartementen gebouwd met politiekeurmerk?

Nee, de buitenkozijnen zijn voorzien van hang- en sluitwerk volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit (inbraakwerendheidsklasse 2).

Worden de tuinen bestraat/aangelegd?

De appartementen op de begane grond hebben de beschikking over een eigen tuingedeelte. Het gedeelte rondom de terrassen op de begane grond kan door u zelf worden ingericht. In de tuinen lopen o.a. diverse leidingen van het warmtepompsysteem, hierdoor is het niet mogelijk om een vijver, bomen, heesters, tuinpalen of funderingen in de tuin te plaatsen.

De bestrating ter plaatse van de hoofdentree en in het openbaar gebied rondom het appartementencomplex wordt door de gemeente Almere aangebracht.

Het terras van de appartementen op de begane grond worden bestraat met grijskleurige betontegels met een afmeting van 30x30cm inclusief een opsluitband. Ter plaatse van de overige geveldelen, tussen de verschillende terrassen en ter plaatse van de achtergevel, wordt een strook tegelwerk ter breedte van 1 tegel aangebracht Op de plattegrond is deze bestrating indicatief aangegeven. De bestrating wordt in standaard blokverband aangebracht..

 Is de situatietekening definitief?

De situatietekening is definitief, de kaveloppervlakten zijn circa maten.

Welke garanties krijg ik op het appartement?

De appartementen worden gebouwd onder de Woningborggarantie. Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

  • Gaat de bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw appartement. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling.
  • De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.
  • Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model koop-/aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.
  • Wanneer er na oplevering van het appartement geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van het appartement dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Hoe wordt het openbaar gebied ingericht?

Het openbaar gebied wordt door de gemeente ingericht. Op de situatietekening is de invulling van het openbaar gebied globaal aangegeven met de uitgangspunten zoals wij deze van de gemeente hebben ontvangen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe wordt het gebied ontsloten?

Het openbaar gebied wordt door de gemeente ingericht. Op de situatietekening is de invulling van het openbaar gebied globaal aangegeven met de uitgangspunten zoals wij deze van de gemeente hebben ontvangen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Wanneer wordt er gestart met de bouw?

De bouw van de appartementen gaat van start, zodra er 17 van de 23 appartementen zijn verkocht. Bij een vlotte verkoop is de verwachting dat de bouw start in het tweede kwartaal van 2022.

Wanneer worden de appartementen ongeveer opgeleverd?

 De verwachting is dat de appartementen bij een start bouw in het tweede kwartaal van 2022, medio 2023 kunnen worden opgeleverd. Dit onder voorbehoud van de bouwvoortgang en het weer

 Wie ontwikkelt het project?

Reinbouw Vastgoed B.V. ontwikkelt het project. Voor meer informatie over Reinbouw Vastgoed, zie www.reinbouw.nl

Wie gaat het project bouwen?

Reinbouw B.V. uit Dieren. Voor meer informatie over Reinbouw, zie www.reinbouw.nl

Wie levert de keukens?

In het appartement is in de basis geen keuken opgenomen. In het keuzetraject kunt u ervoor kiezen om een keuken volgens uw eigen wens bij de projectshowroom Voortman Keukens Amsterdam samen te stellen. U kunt ook voor een andere keukenleverancier kiezen. Houd er dan wel rekening mee dat er wellicht aansluitpunten aangepast dienen te worden.

 Wie levert de tegels en het sanitair?

De tegels en sanitair worden geleverd door Plieger Hilversum. Bij de verkoopdocumentatie op de website vindt u een omschrijving en impressie van het standaard tegelwerk en sanitair. U wordt uitgenodigd voor een bezoek aan de showroom van Plieger waar u de badkamer naar eigen keuze kunt laten aanpassen. Het is bij appartementen niet mogelijk te kiezen voor casco oplevering.

Selecteer het woningtype van uw keuze en download de verkoopdocumentatie:

Hoekappartement type A

Appartement type B

Appartement type C, E en F

Hoekappartement type D

Krijgen de appartementen nog een gasaansluiting ?

 Nee, alle nieuwbouw is tegenwoordig zonder gasaansluiting. Verwarming van de woning én het warm tapwater vindt plaats met behulp van een warmtepomp.

 Is het dak van het appartementencomplex voorzien van PV-panelen?

Ja het dak is voorzien van PV-panelen. (zonnepanelen). Elk appartement wordt aangesloten op 7 PV-panelen. Een PV-paneel is een paneel dat zonlicht omzet in elektriciteit. De opgewekte energie wordt geleverd voor het stroomverbruik in het appartement. Overige stroom wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnetwerk.

Kan ik een aansluiting krijgen voor een de elektrische auto?

Nee, een elektrische auto kan alleen worden geparkeerd in het openbaar gebied. Door de gemeente zijn voorbereidingen getroffen om in het openbaar gebied openbare laadpalen te realiseren.

Kan ik al bouwkundige (detail-)tekeningen of EPC-berekening ontvangen van mijn appartement?

Gedurende het bouwproces verstrekken wij geen tekenwerk of documentatie van het appartement anders dan de reeds gepubliceerde of de door ons of de makelaar verstrekte verkoopstukken van het appartement. Bij de oplevering van uw appartement ontvangt u digitaal diverse (revisie-)stukken van uw appartement. Dit zijn diverse technische tekeningen ten behoeve van installaties, diverse handleidingen over gebruik en onderhoud van onderdelen en installaties in uw appartement.

 Nadat u bij de notaris bent geweest, zult u de facturen van de aanneemtermijnen bij uw bank moeten indienen om deze tijdig te laten betalen voor de vervaldatum.

Wat houdt meer- en minderwerk precies in?

Bij een nieuwbouw appartement komt vaak nog het meerwerk kijken. Meer- en minderwerk is eigenlijk alles dat u anders of aanvullend wenst dan op de verkooptekeningen staat aangegeven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een andere badkamer en vloer. Wij bieden u vele keuzemogelijkheden aan om het appartement helemaal naar eigen wens te maken. Deze keuzemogelijkheden staan beschreven in de koperskeuzelijst. Indien u tot koop bent overgegaan van het appartement, worden de keuzes vastgelegd tijdens een gesprek met de woonadviseur.

Wat zijn de voordelen van het kopen van een nieuwbouwappartement?

  • Lagere energierekening. Nieuwbouwwoningen- en appartementen zijn goed geïsoleerd. Hierdoor bespaart u op energiekosten: u bent al snel € 800,- per jaar goedkoper uit dan bij een bestaande woning/appartement;
  • Lage onderhoudskosten. Omdat alles gloednieuw is, heeft u lage onderhoudskosten;
  • Duurzaamheid. Een nieuwbouwwoning- en appartement heeft door de goede isolatie minimaal energielabel A en wordt duurzaam verwarmd. Hierdoor is de woning/het appartement toekomstbestendig en is de CO2-uitstoot laag;
  • Waardevast. Een nieuwbouwwoning- en appartement is een goede investering voor de toekomst, waarbij op de lange termijn de waarde vaak toeneemt;
  • Veel keuzevrijheid. U kunt alles naar eigen smaak kiezen: zoals bijvoorbeeld de keuken en badkamer, of zelfs een aanbouw en de inrichting van uw tuin.